Newsletter

En 2014, la BESWA-REVUE a cédé sa place à la NEWSLETTER BESWA.  Si vous souhaitez obtenir un ancien numéro de la BESWA-REVUE ou de la NEWSLETTER BESWA ou pour tout renseignement, contactez le secrétariat de la BESWA : Paul DOBBELAERE – 0476/211 117 ou info @ beswa.be

In 2014 is het BESWA-Tijdschrift  vervangen door de BESWA-NEWSLETTER.  Indien u een oud nummer wilt verkrijgen van de BESWA-REVUE of een minder recent nummer van de NEWSLETTER-BESWA, of voor elke andere inlichting, neem contact op met het secretariaat van BESWA : Paul DOBBELAERE – 0476/211 117 of info @ beswa.be

Notre Newsletter ambitionne de rassembler, à une fréquence plus élevée que notre revue, des résumés d’articles avec accès, d’un simple clic à l’article complet, des brèves, un agenda et toutes informations que les membres souhaiteraient faire connaître au plus grand nombre.

Onze Newsletter heeft volgende doelstellingen : een hogere frequentie dan ons tijdschrift, samenvattingen vanartikels met toegang tot het volledige artikel via een eenvoudige link, korte berichten, een agenda en alle informatie die de leden wensen kenbaar te maken aan een breed publiek.