Doelstellingen

Onze vereniging stelt zich tot doel :
  • De kennis bij haar leden te verruimen in het domein van de openbare netheid, het voorkomen, het hergebruik, de recyclage en de eindverwerking van afval en het beschermen van het milieu.
  • Haar leden documentatie ter beschikking te stellen en adviezen te formuleren indien gevraagd.
  • Studiedagen te organiseren, materieel te demonstreren, technische bezoeken te organiseren en bijstand te verschaffen aan waardevolle milieu-initiatieven.
  • Om een professionele Newsletter te publiceren op periodieke basis
  • Werkgroepen op te richten of deel te nemen aan externe fora
  • Een bijdrage te leveren voor professionele vorming of onderricht van milieutechnieken.
  • Contacten te onderhouden met organisaties en publieke autoriteiten welke actief zijn in het domein van de openbare netheid als in het beheer van afvalstoffen, dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.

De BESWA wenst geen druk uit te oefenen op de wetgeving omtrent afvalstoffen. Dit neemt niet weg dat een aantal van onze leden zetelen in commissies welke grondig nadenken en discussiëren over voorstellen van regelgeving.

Op Europees niveau houdt de BESWA contact met de Algemene Diensten van de Europese Gemeenschap welke richtlijnen uitwerken om nadien in nationale wetgevingen te worden omgezet.