Leden

Membresnld

De raad van bestuur is samengesteld uit leden van de 3 regio’s van het land

De gewone leden zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten, openbare besturen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De geassocieerde leden zijn de vertegenwoordigers van de ondernemingen die een activiteit in België hebben.

De ereleden zijn de personen die bijzondere diensten aan de vereniging hebben bewezen.